Powołanie członków Polskiej Rady Języka Migowego drugiej kadencji: 2017-2021

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 lipca 2017

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) w dniu 31 maja 2017 r. Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza powołała członków Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji.

W jej skład weszli przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń:

 • dr Aleksandra Borowicz
 • dr Małgorzata Czajkowska--Kisil
 • Monika Inglot-Werner
 • Grzegorz Kozłowski
 • Kajetana Maciejska-Roczan
 • Maciej Pilecki
 • Edward Pukło
 • dr Paweł Rutkowski
 • Małgorzata Talipska
 • oraz przedstawiciele instytucji i organów:
 • Elżbieta Cegiełkowska-Koczy
 • Bolesław Cieślik
 • Bartosz Czyczyn
 • Ewa Murawska-Najmiec
 • Joanna Wilewska

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ustawy o języku migowym (...), w skład Rady wchodzi również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 29 czerwca 2017 r. W dniu 29 czerwca 2017 r.. odbyło się pierwsze, inauguracyjne, posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego. Członkowie Rady odebrali powołania oraz wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady: Panią Małgorzatę Talipską.

Podczas posiedzenia ustalono również, że Rada na kolejnym posiedzeniu zajmie się określeniem planu pracy oraz powołaniem zespołów roboczych.

W opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Krzysztofa Michałkiewicza najważniejszą sprawą jest certyfikacja tłumaczy migowych i kontynuowanie w tym zakresie dorobku poprzedniej Rady.

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na dzień 5 października 2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-04
Data publikacji:2017-07-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1464