Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 stycznia 2018

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
 2. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych:
  1. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  2. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
  3. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej, złożonych zostało osiem zgłoszeń przez kandydatów na partnera:
   • Fundacja Aktywizacja w Warszawie,
   • Fundacja „Eudajmonia” w Polkowicach,
   • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie,
   • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,
   • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie,
   • Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w Warszawie,
   • Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku,
   • Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” w Warszawie.

W wyniku oceny zgłoszeń zostało wybranych trzech partnerów:

 • Fundacja Aktywizacja w Warszawie,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie,
 • Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w Warszawie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo PO WER

  Logo PO WER

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2018-01-29
Data publikacji:2018-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:1754