System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 września 2018

Uruchomiona została nowoczesna platforma informatyczna do  załatwiania drogą elektroniczną spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON. 

Do tej pory osoba z niepełnosprawnością, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków w całej Polsce, co roku, składa się ponad 500 tys. A kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Celem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o te środki i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli, zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e-usług, kierowanych do osób niepełnosprawnych i podmiotów działających na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (jednostek samorządu terytorialnego), a podmiotem finansującym (PFRON) – 

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła korzystać z Systemu jednostka samorządowa na jej terenie musi do niego przystąpić. Trwa pierwsze wdrożenie Systemu SOW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, gdzie specjaliści z zespołu SOW w asyście wykonawcy systemu dokonują konfiguracji oprogramowania oraz przeprowadzają instruktaż stanowiskowy użytkowników aplikacji. Jeszcze w tym roku System SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach w całej Polsce, a kolejne powiaty będą obsługiwane systematycznie w roku 2019. Odtąd w każdej Jednostce, która dołączy do Systemu SOW możliwe będzie załatwienie dofinansowania drogą elektroniczną - od wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, po złożenie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, aż po podpisanie umowy i rozliczenie dofinansowania.

Rezultaty projektu to stworzenie SOW (scentralizowanej platformy informatycznej), kreatora, który ułatwia dobór odpowiedniej formy wsparcia, portalu informacyjnego (https://portal-sow.pfron.org.pl), przekazanie blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących i mobilnych, uruchomienie infolinii SOW 0 - 800 889 777 (połączenie bezpłatne) lub 22 702 00 00 (połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora) czynnej w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00, prowadzenie szkoleń stacjonarnych dla ponad 1200 osób z JST oraz szkoleń e-learningowych dla Beneficjentów projektu.

Osoby do kontaktu w PFRON:
Anna Światlak, tel. 22 50 55 327, aswiatlak@pfron.org.pl,
Katarzyna Matusz-Braniecka, tel. 22 50 55 663, kmatusz@pfron.org.pl.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy konferencji prasowej PFRON w dniu 20-09-2018 r. na sali

  Uczestnicy konferencji prasowej PFRON w dniu 20-09-2018 r. na sali

 • Powiększ zdjęcie Pani Pani Dorota Habich p. o. Prezesa Zarządu PFRON przemawia podczas konferencji prasowej

  Pani Pani Dorota Habich p. o. Prezesa Zarządu PFRON przemawia podczas konferencji prasowej

 • Powiększ zdjęcie Wystąpienie Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Michała Pelczarskiego

  Wystąpienie Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Michała Pelczarskiego

 • Powiększ zdjęcie Wystąpienie Kierownika projektu System Obsługi Wsparcia Pana Dariusza Łazara

  Wystąpienie Kierownika projektu System Obsługi Wsparcia Pana Dariusza Łazara

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-25
Data publikacji:2018-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1125