Pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON i ORLEN podpisały deklarację o współpracy w ramach projektu „Aktywni Plus”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 czerwca 2019

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano deklarację o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Nowym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został PKN ORLEN. Patronat nad inicjatywą objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Deklarację dotyczącą współpracy podpisali Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg oraz Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych Wiesław Protasewicz. Dzięki zawartemu porozumieniu, osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę na znalezienie zatrudnienia w Grupie Kapitałowej ORLEN.

„Aktywni Plus” to inicjatywa PFRON polegająca na zwiększeniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ułatwieniu im zatrudnienia na otwartym rynku pracy, obejmująca trzy programy: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca-Integracja”. Ich łączny budżet to 35,3 mln zł.

– Naszą wspólną powinnością jest podejmować wszelkie możliwe starania, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuły się potrzebne i aby świat wokół nich był przyjazny i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie. Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Z satysfakcją i dumą witamy PKN ORLEN w gronie przedsiębiorstw szczególnie przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Założeniem programu „Praca-Integracja” jest podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu. Budżet programu wynosi 8 mln zł. W myśl projektu dofinansowanie na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych uzyskuje organizacja pozarządowa wyłoniona przez PFRON w ramach konkursu.

Środki finansowe w ramach programu „Praca-Integracja” mogą być przeznaczone na rekrutację i rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub pracowniczych. Istnieje także możliwość finansowania działań takich jak niwelowanie barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia, a także wypłaty dodatku motywacyjnego, rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej czy wykorzystanie innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie przy stole siedzą podczas podpisywania Porozumienia: od lewej Wiesław Protasiewicz Członek Zarządu PKN Orlen, Marlena Maląg Prezes PFRON oraz Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. W tle banery 3 urzędów i flagi Polski.

    przy stole siedzą podczas podpisywania Porozumienia: od lewej Wiesław Protasiewicz Członek Zarządu PKN Orlen, Marlena Maląg Prezes PFRON oraz Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. W tle banery 3 urzędów i flagi Polski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-05
Data publikacji:2019-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1206