Staże zawodowe w administracji publicznej – nowe rozwiązanie na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 czerwca 2019

Pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie mające na celu promocję programu PFRON i zachęcenie administracji rządowej do składania deklaracji przyjęcia na staż osób z niepełnosprawnościami. 

Podczas konferencji Prezes Zarządu Funduszu Marlena Maląg przedstawiła założenia nowego modułu programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy generalni ministerstw i urzędów. Omawiano tematykę staży zawodowych w administracji jako skutecznego instrumentu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. – Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić – podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Pełnomocnik zaznaczył, że działania objęte programem „Stabilne zatrudnienie” są częścią programu rządowego „Dostępność Plus 2018–2025”, zakładającego eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.

Z kolei Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg wskazała na zalety nowego modułu - „Staże zawodowe”, który dla osób z niepełnosprawnościami jest szansą na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego. Akcentowała przy tym rolę współpracy zarówno instytucji administracji rządowej, jak i organizacji pozarządowych. Według Prezes Maląg, docelowo ze staży oferowanych w całym okresie realizacji programu ma skorzystać ok. 600 osób z niepełnosprawnością.

Program „Stabilne zatrudnienie”, obecnie realizowany w ramach dwóch modułów, obejmuje już nie tylko zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, ale również staże zawodowe. Moduł I „Instytucje” jest adresowany do organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego, a także państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Adresatami modułu II „Staże zawodowe” są z kolei organizacje pozarządowe, które przystępując do programu przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

Dofinansowanie w ramach nowego modułu „Staże zawodowe” obejmuje liczne działania aktywizacyjne, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji (umiejętności) zawodowych oraz pracowniczych poprzez realizację kursów, warsztatów i szkoleń zawodowych. Równie istotne są: wsparcie asystenta (trenera pracy), pokrycie kosztów dojazdów czy wypłata stypendium dla osoby z niepełnosprawnością skierowanej na staż. Dofinansowanie może również zostać przeznaczone na szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Stażyści z niepełnosprawnością zostaną zrekrutowani i przygotowani do wymagań zgłoszonych przez instytucje stanowisk stażowych przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w ramach konkursu. Warunkiem powodzenia programu „Stabilne zatrudnienie” jest zadeklarowanie przez instytucje administracji rządowej miejsc stażowych dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych organach administracji rządowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-10
Data publikacji:2019-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1351