Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Spotkanie z delegacją z Izraela i Fundacją "Szansa dla Niewidomych"

Wyszukiwarka

Spotkanie z delegacją z Izraela i Fundacją "Szansa dla Niewidomych"

W dniu 21 czerwca 2019 r. w siedzibie MRPiPS odbyło się spotkanie Pana Ministra Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli MRPiPS (BON, DWM)  z przedstawicielami izraelskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się sprawami osób niewidomych i słabowidzących. 

Ministerstwo po raz pierwszy miało okazję gościć Pana Nati’ego Bialystock-Cohen, Dyrektora Centrum dla Osób Niewidomych w Izraelu oraz panią Nuritę Neustadt-Noy, przedstawicielkę Międzynarodowej Rady ds. Edukacji i rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Wzroku w Europie, która reprezentowała także organizatorów międzynarodowego wydarzenia „International Mobility Conference”.

Spotkanie zostało zorganizowane z aktywnym udziałem Prezesa polskiej Fundacji „Szansa dla Niewidomych” - Pana Marka Kalbarczyka oraz przedstawicieli Fundacji, która pośredniczyła w zaproszeniu gości z Izraela .

Głównym celem wizyty była wymiana dobrych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji, które działają na rzecz rehabilitacji i emancypacji osób niewidomych oraz słabowidzących, a także omówienie możliwości współpracy.

Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz przedstawił zakrojone na szeroką skalę działania rządu polskiego i ministerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Wskazał na działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, doświadczenie polskiej szkoły rehabilitacji prof. Degi, jak również zainicjowane nowe rozwiązania mające na celu likwidację różnego rodzaju barier i zapewnienie dostępności. Przedstawił też możliwości finansowania ze środków PFRON instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także zaprezentował programy PFRON oraz programy finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę na rządowy Program Dostępność Plus i podkreślił znaczenie współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami, które pomagają osobom niepełnosprawnym być aktywnymi członkami wspólnoty, w której żyją i - szerzej - społeczeństwa. Docenił też rolę inicjatywy organizowania cyklicznej konferencji Reha for the Blind.

Rozmawiano o tegorocznej Konferencji Reha for the Blind in Poland, której XVII edycja odbędzie się w dniach 21 -23 października 2019 roku. Celem Konferencji jest m.in. zaprezentowanie najnowszych technologii dedykowanych osobom niewidomym i niedowidzącym.

Ponadto, w 2022 roku w Polsce zaplanowana została międzynarodowa konferencja - International Mobility Conference, podczas której ośrodki naukowe, uniwersyteckie z całego świata oraz producenci urządzeń mających ułatwić życie także osobom niepełnosprawnym, prezentują najnowsze technologie i osiągnięcia. Uczestniczą w nich również przedstawiciele administracji oraz strony społecznej, w tym osoby niewidome. Głównym organizatorem będzie Fundacja „Szansa dla Niewidomych”.

Strona izraelska podzieliła się doświadczeniem inicjatywy, jaką jest Centrum dla Niewidomych. Centrum pełni rolę ośrodka mającego na celu aktywizację osób niewidomych we wszystkich aspektach życia, włączając w to dostosowanie stanowisk pracy przez pracodawców, korzystanie z kultury, sportu (np. surfingu) przez osoby niewidome, dostęp do psów przewodników, korzystanie z nowych technologii, a także praw osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na działania prozatrudnieniowe wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych, realizowane w Polsce i w Izraelu.

Podczas spotkania zaprezentowano działanie urządzenia produkcji izraelskiej - OrCam -
z wmontowaną niewielką kamerą, które pełni funkcję czytnika obrazu, wyglądem przypominając pendrive. Urządzenie montowane jest przyczepem do okularów.

Podsumowując, delegacja z Izraela wyraziła otwartość na nawiązanie współpracy z polskimi partnerami w szerszym zakresie, a Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz zadeklarował również możliwość skorzystania z doświadczeń strony izraelskiej i podejmowania wspólnych działań na rzecz osób niewidomych. Wyraził też podziękowanie Prezesowi Markowi Kalbarczykowi za inicjatywę
w zakresie poszukiwania rozwiązań na rzecz poprawy sytuacji osób niewidomych i zadeklarował wsparcie dla szukania możliwości finansowania nowych technologii i innowacji w tej dziedzinie.
W tej chwili staje się to możliwe w ramach Programu PFRON „Aktywny Samorząd”, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz rządowego programu Dostępność Plus.

Z pewnością wymiana dobrych doświadczeń w obszarze wspierania osób niewidomych
i niedowidzących może przynieść wiele korzyści – zarówno osobom niepełnosprawnym, jak
i ogólnej współpracy polsko-izraelskiej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-07-02 13:13:36przez:
Opublikowano:2019-06-24 00:00:00przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:1476

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siedziba:

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon (22) 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl 

 

Adres korespondencyjny:

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa