Zaproszenie do konsultacji wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 sierpnia 2019

W związku z otrzymaniem 6 wniosków o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji:

  • „Podstawowa komunikacja pracowników pomocy społecznej z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego”
  • „Podstawowa komunikacja pracowników policji z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego”
  • „Podstawowa komunikacja pracowników służb ratunkowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego”
  • „Podstawowa komunikacja doradców zawodowych z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego”
  • „Podstawowa komunikacja pracowników sektora sprzedaży bezpośredniej w punkcie handlowym z osobami głuchymi i słabosłyszącymi przy użyciu polskiego języka migowego”

złożonych przez Fundację PRO.PL Agata Hącia
oraz wniosku

„Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym” złożonego przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM),

uprzejmie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje ze środowiskami zainteresowanymi stanowią część procedury włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, którą reguluje ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 986 z późn. zm.).

Zintegrowany System Kwalifikacji obowiązuje w Polsce od 2016 r. Jego założeniem jest zintegrowanie wszystkich kwalifikacji uzyskanych w edukacji formalnej i pozaformalnej, zapewnienie jakości nadawanych kwalifikacji, umożliwienie potwierdzenia kompetencji nabytych poza systemem oświaty i szkolnictwem wyższym, a także ułatwienie dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terenie Polski.

Poza kwalifikacjami nadawanymi w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne), istnieje możliwość ich nadawania przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe po ukończeniu kursów i szkoleń (kwalifikacje rynkowe). Kwalifikacje te mogą być włączone do ZSK, jeśli spełniają określone w ustawie wymogi
w zakresie standardów jakości, m. in. dotyczące efektów uczenia się i sposobów walidacji.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące ZSK znajdują się na stronach internetowych: kwalifikacje.gov.pl oraz kwalifikacje.edu.pl

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić czas na sformułowanie uwag. Stanowisko (opinię na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia wnioskowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji) należy przedstawić w załączonej tabeli (formularz konsultacji) odnosząc się do wskazanych w niej zagadnień i odpowiadając na dodatkowe pytania zamieszczone w tabeli. W zestawieniach znajduje się również pozycja „uwagi ogólne”, w której mogą Państwo zamieścić inne aspekty istotne z punktu widzenia uregulowania kwalifikacji, a nie ujęte w tabeli.

Odpowiedzi należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz przesłać formularz konsultacji drogą elektroniczną na adres e-mail: izabella.michalak@mrpips.gov.pl lub sekretariat.bon@mrpips.gov.pl.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-12
Data publikacji:2019-08-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1365