Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Konsultacje publiczne: przegląd europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020

Fundusz Dostępności - nowe narzędzie finansowania dostępności architektonicznej budynków

Od 4 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej.

18 października 2019
Czytaj więcej o: Fundusz Dostępności - nowe narzędzie finansowania dostępności architektonicznej budynków

III Konferencja „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Przejdź do - III Konferencja „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz wziął udział
w konferencji współorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

10 października 2019
Czytaj więcej o: III Konferencja „Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, na mocy którego jeszcze w tym roku wzrośnie wsparcie finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). A w przyszłym roku dofinansowanie dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne wyniesie odpowiednio: 20 496 zł i 25 tys. zł. Nowe przepisy obowiązują od 1 października br.

8 października 2019
Czytaj więcej o: Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

3 października 2019
Czytaj więcej o: Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Wydłużenie terminu weryfikacji wniosków złożonych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wniosków złożonych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

27 września 2019
Czytaj więcej o: Wydłużenie terminu weryfikacji wniosków złożonych przez wojewodów w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne".