Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Dokumenty Rady Europy

24 kwietnia 2015

Rezolucje i zalecenia Rady Europy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Zalecenia

 1. Zalecenie 2064 (2015) Równość i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych pdf 80 kb
 2. Wytyczne dotyczące opieki zdrowotnej przyjaznej dzieciom pdf 289 kb
 3. Zalecenie CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia pełnego włączenia niepełnosprawnych dzieci i młodych osób do życia społecznego pdf 210 kb
 4. Zalecenie CM/Rec(2013)3 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia pełnego, równego i efektywnego udziału osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji pdf 204 kb
 5. Zalecenie 1990 (2012) Powszechne prawo do udziału w życiu kulturalnym pdf 176 kb
 6. Zalecenie CM/Rec(2012)13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia kształcenia wysokiej jakości pdf 184 kb
 7. Zalecenie CM/Rec(2011)14 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym pdf 236 kb
 8. Zalecenie CM/Rec(2010)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie deinstytucjonalizacji i życia dzieci niepełnosprawnych w społeczności lokalnej pdf 192 kb
 9. Zalecenie nr Rec(2009)8 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich o osiągnięciu pełnej integracji przez zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego pdf 144 kb
 10. Zalecenie CM/Rec(2009)9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie edukacji i włączenia społecznego dzieci ze spektrum autyzmu pdf 176 kb
 11. Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 pdf 525 kb 

  Zobacz również materiały z konferencji "Jakość życia osób niepełnosprawnych w świetle standardów Rady Europy"

 12. Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015 - wersja easy-to-read pdf 2 mb
 13. Zalecenie Rec(2004)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony praw człowieka oraz godności osób z zaburzeniami psychicznymi pdf 239 kb

Rezolucje

 1. Rezolucja 2039 (2015) Równość i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych pdf 94 kb
 2. Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResAP(2001)3 w sprawie dążenia do pełnego obywatelstwa osób niepełnosprawnych poprzez nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu pdf 309 kb
 3. Rezolucja ResAP(2001)1 dotycząca wprowadzania zasad uniwersalnego projektowania do programów w nauczania wszystkich zawodów związanych z tworzeniem środowiska budowlanego pdf 163 kb

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-04-24
Data aktualizacji:2018-01-23
Data publikacji:2015-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:11120

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-23 10:49:37Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiDokumenty Rady Europy