Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie z delegacją Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy w dniu 24 czerwca 2019 r.

25 czerwca 2019

24 czerwca 2019 r. w siedzibie Miniterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu z  delegacją ukraińską, której przewodziła wiceminister ds. Eurointegracji Oleksandra Churkina,. Ponadto, Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy reprezentowała m.in. Dyrektor Generalny Dyrekcji Usług Społecznych i Integracji Yulia Haidarzhy, Dyrektor Generalny Dyrekcji Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych Alla Onupriienko, Kierownik grupy eksperckiej ds. organizacji usług społecznych i rozwoju zamówień socjalnych przy Dyrekcji Usług Społecznych i Integracji Oksana Sulima oraz Naczelnik Wydziału Adopcji Międzynarodowej w Departamencie Ochrony Praw Dzieci i Zdrowia Kyrylo Dombrovskyi. 

Ze strony MRPiPS w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jacek Welter oraz m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Marek Bucior i Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Monika Szostak. Ponadto, na spotkaniu obecna była Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele Fundacji Solidarności Międzynarodowej – pani Anastazja Chornohorska z biura Fundacji w Kijowie oraz pani Monika Ołów z biura Fundacji w Warszawie.

Spotkanie zostało zorganizowane za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej jako wynik realizowania projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie” (projekt współfinansowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).

Celem wizyty ukraińskich urzędników było zapoznanie się z polskimi rozwiązaniami z zakresu organizacji systemu świadczenia usług społecznych, które zostały zaprezentowane przez ekspertów Ministerstwa oraz PFRON.

Podczas spotkania, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jacek Welter przedstawił ogólne informacje związane z organizacją systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Zaprezentował w szczególności system orzekania o niepełnosprawności funkcjonujący w polskim systemie prawnym, który oparty jest o uregulowania zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto, Dyrektor BON opisał zasady funkcjonowania oraz finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, natomiast Prezes Dorota Habich przedstawiła działalność i zadania PFRON.

Strona ukraińska wykazała znaczące zainteresowanie polskimi rozwiązaniami dedykowanymi osobom niepełnosprawnym. Jej przedstawiciele poruszyli m.in. kwestie organizacji systemu świadczenia usług społecznych na różnych szczeblach administracji publicznej, a także sposobów ich finansowania i planowania zapotrzebowania na usługi w ujęciu rzeczowym i finansowym.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie uczestnicy spotkania siedzą przy stolach

    uczestnicy spotkania siedzą przy stolach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-25
Data publikacji:2019-06-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1106