Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.
Gminy/powiaty mają czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do Programu). Po tym terminie wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu (zał. 2), wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów (zał. 3) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mają na to czas do 5 listopada.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrnia:

 

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  2.  Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020.
  3. Zał. 1 Wniosek gminy powiatu na środki finansowe.
  4.  Zał. nr 2 Wniosek województwa na środki finansowe z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  5. Zał. nr 3 Wzór listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  6. Zał. nr 4 Sprawozdanie gminy powiatu z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  7. Zał. nr 5 Sprawozdanie wojewody z realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  8.  Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o przyjęciu środków fiansowych z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  9. Zał. nr 7 Karta zgłoszenie do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
  10.  Zał. nr 8 Karta rozliczenia usług