Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - statystyki

W zakładce „Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” prezentowane są kwartalne informacje o liczbie osób niepełnosprawnych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (na podstawie danych gromadzonych w SI EKSMOoN - Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Determinanty niepełnosprawności stanowią ograniczenia funkcjonalne powstałe na skutek naruszenia sprawności organizmu i interakcji tak naruszonej sprawności organizmu ze środowiskiem w wymiarze społecznym i zawodowym. Orzekanie o niepełnosprawności nie jest więc oceną stanu zdrowia osoby orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu.

Celem wydania orzeczenia nie jest przyznanie określonego rodzaju świadczenia ale ustalenie statusu osoby go uzyskującego jako wymagającej wsparcia, którego indywidualizacja i konkretyzacja następuje na gruncie przepisów określających formy wsparcia osób niepełnosprawnych przez państwo w ramach instrumentów prowadzonej polityki.

W świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydaje się orzeczenia:

  1. o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
  2. o niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się w stosunku do osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Natomiast w stosunku do pozostałych osób wydaje się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności poprzez dokonanie jej gradacji. Gradacja ta obejmuje stopień: lekki, umiarkowany, znaczny.

Orzecznictwo – stan na I kw. 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-19
Data publikacji:2019-07-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:6869