Dane dotyczące zakładów pracy chronionej

Dane od wojewodów dotyczące zakładów pracy chronionej i stanu zatrudnienia

Znajdziesz tu dane od wojewodów dotyczące stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w okresach półrocznych. W czerwcu 2017 r. w 1052 zakładach pracy chronionej zatrudnionych było ogółem  169 206 osób, w tym 132 793  osoby  niepełnosprawne (wzrost o 3 491 osób w stosunku do czerwca 2016 r.), w tym ze schorzeniami specjalnymi 32 153  osób. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ukształtował się na poziomie 78,48%. 

 

Elektroniczna wersja formularza sprawozdawczego dla Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich

Formularz spawozdawczy INF-ZPCH-ZAZ xls 177,5 kb

Instrukcja obsługi formularza INF-ZPCH-ZAZ pdf 681 kb