Jesteś tutaj: Start / Organizacje

Organizacje

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 2. Polski Związek Niewidomych
 3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
 4. Polski Związek Głuchych 
 5. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym 
 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu
 8. Fundacja Synapsis
 9. FAR (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 10. Fundacja Fuga Mundi
 11. Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 13. Fundacja Aktywizacja
 14. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę 
 15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
 16. Polski Związek Jąkających się
 17. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
 18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
 19. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
 20. SPINKA (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom)
 21. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start" 
 22. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 23. Inclusion Europe
 24. Fundacja TUS 
 25. Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
 26. Fundacja Widzialni 
 27. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 28. Fundacja Szansa dla Niewidomych 
 29. Krok po kroku Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin 
 30. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"
 31. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik
 32. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
 33. Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości" 
 34. Stowarzyszenie "SPOZA" 
 35. Fundacja Eudajmonia
 36. Fundacja Inkluzja-Edukacja Włączająca
 37. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 38. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW

 1. KIG-R (Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna)
 2. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych 
 3. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)
 4. Porozumienie Branżowe 
 5. Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON)
 6. Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych