Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja dla Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich

Informacja dotycząca realizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 30, poz. 180).

28 lipca 2015
Czytaj więcej o: Informacja dla Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich

Konieczność przywracania terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie

Wyjaśniamy kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

10 lipca 2015
Czytaj więcej o: Konieczność przywracania terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie

Pierwszy konkurs w ramach Działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2 lipca 2015 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

8 lipca 2015
Czytaj więcej o: Pierwszy konkurs w ramach Działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Polska Akademia Dostępności - sukces z pasją

Od 1 czerwca 2015 r., każdy podmiot realizujący zadania publiczne zobowiązany jest do udostępniania treści  w dostępnym serwisie, czyli takim który zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności spełnia międzynarodowe standardy dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA.

3 lipca 2015
Czytaj więcej o: Polska Akademia Dostępności - sukces z pasją