Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

O programie "Za życiem" w MRPiPS

Przejdź do - O programie "Za życiem" w MRPiPS

- Przygotowujemy rozwiązania legislacyjne wprowadzające rozwiązania przewidziane w programie „Za życiem”. Będziemy prowadzić szerokie konsultacje proponowanych zmian w konkretnych ustawach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - zapowiedział Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas briefingu prasowego nt. programu.

11 stycznia 2017
Czytaj więcej o: O programie "Za życiem" w MRPiPS

Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Informator „Za Życiem”

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

30 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Informator „Za Życiem”

Uchwała NSA w sprawie ZFRON

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS 4/16) wydanym składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął kwestię dotyczącą początku biegu terminu na przekazanie kwoty części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron).

23 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Uchwała NSA w sprawie ZFRON

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program „Za życiem” będzie wspierał rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności  wychowujące niepełnosprawne dzieci

20 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.