Stan zdrowia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia, narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne. Relatywnie niższy udział procentowy osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym w zbiorowości osób niepełnosprawnych dotyczy jednak tysięcy osób o obniżonej sprawności w codziennym funkcjonowaniu, a zatem i wymagających szczególnego podejścia w edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym.

Na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 2015 roku 27,8% osób w wieku 15 lat i więcej miało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), 43,8% tych osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne) a 28,4% - orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym odsetek osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest mniejszy, przy wyższym odsetku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (odsetki wynoszą odpowiednio: 22,9%, 46,4% i 30,7%).

Dane na podstawie Badania Stanu Zdrowia Ludności Polski

Znajdziesz tu informacje na temat osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie w podziale na stopnie niepełnosprawności, występujące grupy schorzeń, sprawność narządów zmysłu i ruchu oraz możliwość samoobsługi w roku 2004, 2009 i 2014 .

Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Znajdziesz tu informacje na temat osób niepełnosprawnych prawnie według stopnia niepełnosprawności, wieku i aktywności ekonomicznej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-21
Data publikacji:2015-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6978