Dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy

Kodeks Postępowania - Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy

Kodeks Postępowania - Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy jest dokumentem Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętym przez Trójstronne Spotkanie Ekspertów i Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie.

Kodeks ten jest przede wszystkim poradnikiem dla pracodawców, informującym jak przeprowadzać rekrutację osób niepełnosprawnych i jak utrzymać w zatrudnieniu osoby, które stały się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia.

Kodeks adresowany jest również do organów władzy, organizacji pracowniczych i do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Wiele przeszkód, jakie osoby niepełnosprawne napotykają przy poszukiwaniu pracy i w miejscy pracy wynikają w większym stopniu z barier społecznych niż z faktycznej niezdolności do wykonywania pracy.

Kodeks Postępowania - Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy jest wyrazem rosnącego przekonania, iż niepełnosprawni pracownicy wnoszą cenny wkład w rozwój przedsiębiorstw oraz gospodarki narodowej.

Kodeks Postępowania - Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy pdf 454 kb

KONWENCJA Nr 159 MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r.) pdf 170 kb