Konferencja państw-stron Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 czerwca 2019

W dniach 10-13 czerwca 2019 r. w Nowym Jorku odbywa się 12 konferencja państw-stron Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w niej Sekretarz Stanu w MRPiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Paprota oraz ekspert MRPiPS w zakresie współpracy z ONZ w związku z ratyfikowaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Joanna Maciejewska.

Temat przewodni sesji to „Zapewnienie włączenia osób niepełnosprawnych w zmieniającym się świecie poprzez wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”.
W trakcie konferencji odbyło się m.in. spotkanie wysokiego szczebla na temat rozwoju uwzględniającego problematykę niepełnosprawności, organizowane przez przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego NZ, a także debata ogólna, w trakcie której przedstawione zostały wystąpienia narodowe, organizacji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych, w tym wystąpienie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza. Program konferencji przewiduje również trzy dyskusje panelowe:
- „Technologia, cyfryzacja i technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz upodmiotowienia i włączenia osób niepełnosprawnych”,
- „Włączenie społeczne i prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia”
- „Włączenie osób niepełnosprawnych do społeczeństwa poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie”.

Ponadto, zostały zaplanowane spotkania dwustronne strony polskiej m.in. z przedstawicielami ONZ, Komisji Europejskiej, państw Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainy i Niemiec.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas konferencji ONZ, w tle przedstawiciele innych państw członkowskich

    Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas konferencji ONZ, w tle przedstawiciele innych państw członkowskich

  • Powiększ zdjęcie Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przemawia na forum ONZ, widok ogólny na aulę z telebimami i na inych uczestników konferencji

    Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przemawia na forum ONZ, widok ogólny na aulę z telebimami i na inych uczestników konferencji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-12
Data publikacji:2019-06-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1396